Doelstelling en vorm

Het congres heeft een duidelijke doelstelling: bezoekers uit de doelgroepen komen naar het congres om samen interactief de nieuwe toekomst te maken. Daarnaast willen we zoveel mogelijk mensen inspireren en mobiliseren rond de digitaliseringmogelijkheden van Nederland.

Naast een interessant plenair openingsprogramma met gastsprekers zullen we ingaan op actuele thema’s die gerelateerd zijn aan de Europese Horizon 2020 agenda, het nieuwe Europese financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie. Deze thema’s worden ingeleid door inspirerende sprekers. Daarna gaan de bezoekers met elkaar aan de slag om zelf de toekomst te maken in een World Café1 setting. Het World Café is een innovatieve werkvorm om een levendige dialoog op te zetten rondom vragen die er echt toe doen.

De resultaten van de World Café Cases worden gepubliceerd op de CFC2014 website en krijgen gedurende het jaar een vervolg in de vorm van geformeerde ‘Inner Circles’.  Deze Circles zijn discussiegroepen om de dialoog en activiteiten rondom een thema levend en productief te houden. De kick off van de Inner Circles vindt plaats op de CFC2014. Er zal een mix van communicatiemiddelen worden ingezet om de informatie-uitwisseling te verzorgen.

Ook krijgen drie start ups de kans hun business case te pitchen. Zij maken daarmee kans financiering in de wacht te slepen. De conferentie wordt afgesloten met een keynote speech van formaat.

[1] Het principe van World Café is niet nieuw. Gesprekken in kleine kring zijn al eeuwenlang de start van opzienbarende veranderingen. Meer en meer gebruikt het bedrijfsleven en de overheid deze vorm, als mensen samen de handen ineen willen slaan. Of het nu om medewerkers gaat of relaties, door te kiezen voor dialoog ontstaat de vaak zo nodige beweging. Het World Café wordt ingezet bij interne dagen, maar ook tijdens een congres om partnerships te bouwen. Meer informatie: http://www.theworldcafe.nl