Doelgroepen

Bestuurders en beleidsmakers vanuit:

  • Overheid EZ/BZK/OCW/VWS/I&M (rijk, provincie, gemeente)
  • Maatschappelijke Sectoren (zorg, onderwijs)
  • Zakelijke markt
  • Ondernemers en Start Ups
  • Wetenschap en research (TU’s, TNO, etc.)
  • Technologiesector (operators, ISP’s, datacenters, system integrators, high tech campus, brainport, etc.)